STEM Welkom Project Messiah Dirigent Aanmelden Luisterkaarten Programmaboekje Impressie   Contact

De kracht van muziek

Muziek brengt mensen samen en spreekt emoties aan. Muziek inspireert, verstilt, ontroert en verzoent.
Muziek overstijgt culturen en overbrugt tegenstellingen. Muziek draagt bij aan de economie en vormt het sociale leven.
Een wereld zonder muziek kan niemand zich voorstellen.

Het doel van de stichting:
1. a. het bieden van een muzikaal (zang)platform aan amateurs en professionals voor de uitvoering van concerten in de gemeente Enschede en omstreken;
b. alles wat met het voorafgaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van meezingconcerten en/of uitvoeringen met professionele ondersteuning van solisten, orkest en (ad hoc) amateurkoren.